Sau nửa tháng (tròn 15 ngày), RedDot Coffee đã bán được 100 chai cold-brew robusta đặc sản đầu tiên.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ!

(Bài này đăng nhằm mục đích kỉ niệm)

Write A Comment