REDDOT Coffee là câu chuyện của những người yêu “ly cà phê Việt Nam”.