RedDot Specialty Coffee xin thông báo “nhãn hiệu mới” chính thức của chai Cold-brew Robusta đặc sản 250ml với một số thay đổi:

Chúng tôi đã thêm vào “xuất xứ” của hạt cà phê Robusta đặc sản là “niềm tự hào” dành cho hạt cà phê robusta Việt Nam có chất lượng rất cao.

Chúng tôi cũng thêm vào số điểm “cupping score” là 80+ để khẳng định chất lượng cà phê đặc sản của RedDot Specialty Coffee được công nhận bởi Hiệp hội cà phê.

Chúng tôi thay đổi màu nền nhãn cà phê từ màu trắng sang màu đen để nhấn mạnh tính “cao cấp” tạo nên sự “mạnh mẽ” của thương hiệu.

Chúng tôi hi vọng rằng cùng với nhãn hiệu mới, cà phê đặc sản chất lượng cao của RedDot Specialty Coffee sẽ ngày càng hiện diện và đồng hành nhiều hơn trong cuộc sống đầy những điều mới mẻ của bạn.

Write A Comment